• EOS/USDT: 10.22604068
  -2.81
  +-2.81%
  LTC/USDT: 94.54594149
  -1.45
  +-1.45%
  BCH/USDT: 839.58138198
  -1.50
  +-1.50%
  BTC/USDT: 6427.16441781
  -1.36
  +-1.36%
  VNB/ETH: 0.00001534
  -6.41
  +-6.41%
 • EOS/USDT: 10.22604068
  -2.81
  +-2.81%
  LTC/USDT: 94.54594149
  -1.45
  +-1.45%
  BCH/USDT: 839.58138198
  -1.50
  +-1.50%
  BTC/USDT: 6427.16441781
  -1.36
  +-1.36%
  VNB/ETH: 0.00001534
  -6.41
  +-6.41%
 • CSI/ETH: 0.00002055
  0.15
  +0.15%
  NRC/ETH: 0.00002689
  -0.77
  +-0.77%
  EOS/ETH: 0.02079986
  -0.73
  +-0.73%
  LTC/ETH: 0.19238962
  0.78
  +0.78%
  BCH/ETH: 1.70911712
  0.52
  +0.52%
 • VNB/BTC: 0.00000122
  -1.61
  +-1.61%
  CSI/BTC: 0.00000159
  0
  +0.00%
  NRC/BTC: 0.00000210
  -0.47
  +-0.47%
  EOS/BTC: 0.00159210
  -1.46
  +-1.46%
  LTC/BTC: 0.01472764
  -0.03
  +-0.03%
 • ETH/BTC: 0.07664294
  -0.47
  +-0.47%
  ETC/BTC: 0.00222474
  0.87
  +0.87%
  ETH/USDT: 491.88480623
  -2.00
  +-2.00%
  BCH/BTC: 0.13061238
  -0.02
  +-0.02%
 • EOS
  -2.81 8
  EOS/USDTCao nhất 10.52029953
  10.22604068Thấp nhất 10.15271517
  + -2.81 %
 • LTC
  -1.45 8
  LTC/USDTCao nhất 97.31981415
  94.54594149Thấp nhất 93.62386145
  + -1.45 %
 • BCH
  -1.50 8
  BCH/USDTCao nhất 852.94983984
  839.58138198Thấp nhất 832.44443612
  + -1.50 %
 • BTC
  -1.36 8
  BTC/USDTCao nhất 6543.38116712
  6427.16441781Thấp nhất 6389.14265038
  + -1.36 %
 • VNB
  -6.41 8
  VNB/ETHCao nhất 0.00001858
  0.00001534Thấp nhất 0.00001504
  + -6.41 %
 • CSI
  0.15 8
  CSI/ETHCao nhất 0.00002057
  0.00002055Thấp nhất 0.00002041
  + 0.15 %
 • NRC
  -0.77 8
  NRC/ETHCao nhất 0.00002750
  0.00002689Thấp nhất 0.00002666
  + -0.77 %
 • EOS
  -0.73 8
  EOS/ETHCao nhất 0.02098751
  0.02079986Thấp nhất 0.02073206
  + -0.73 %
 • LTC
  0.78 8
  LTC/ETHCao nhất 0.19388245
  0.19238962Thấp nhất 0.19049272
  + 0.78 %
 • BCH
  0.52 8
  BCH/ETHCao nhất 1.71235529
  1.70911712Thấp nhất 1.69158961
  + 0.52 %
 • VNB
  -1.61 8
  VNB/BTCCao nhất 0.00000124
  0.00000122Thấp nhất 0.00000115
  + -1.61 %
 • CSI
  0 8
  CSI/BTCCao nhất 0.00000159
  0.00000159Thấp nhất 0.00000158
  + 0.00 %
 • NRC
  -0.47 8
  NRC/BTCCao nhất 0.00000212
  0.00000210Thấp nhất 0.00000209
  + -0.47 %
 • EOS
  -1.46 8
  EOS/BTCCao nhất 0.00161377
  0.00159210Thấp nhất 0.00158958
  + -1.46 %
 • LTC
  -0.03 8
  LTC/BTCCao nhất 0.01489691
  0.01472764Thấp nhất 0.01466258
  + -0.03 %
 • ETH
  -0.47 8
  ETH/BTCCao nhất 0.07712585
  0.07664294Thấp nhất 0.07639518
  + -0.47 %
 • ETC
  0.87 8
  ETC/BTCCao nhất 0.00222523
  0.00222474Thấp nhất 0.00218956
  + 0.87 %
 • ETH
  -2.00 8
  ETH/USDTCao nhất 502.62175965
  491.88480623Thấp nhất 488.15402724
  + -2.00 %
 • BCH
  -0.02 8
  BCH/BTCCao nhất 0.13165727
  0.13061238Thấp nhất 0.13006851
  + -0.02 %

Thông báoXem nhiều hơn>

 • INC chính thức ra mắt trên sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Đông Nam Á VNBIG vào lúc 11h00 ngày 19 tháng 6

 • IFOOD chính thức ra mắt trên sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Đông Nam Á VNBIG vào lúc 11h00 ngày 19 tháng 6

 • Tranh giải xếp hạng NRC – Cơ hội bốc thăm trúng thưởng

  Sàn giao dịch VNBIG sẽ phát động cuộc thi tranh giải xếp hạng NRC, sẽ có thưởng cho các bạn trong TOP5000. Ngoài ra chúng tôi sẽ căn cứ vào danh sách TOP1000 để rút thăm chọn ra khách hàng may mắn, tặng giải thưởng lớn 750000 NRC. Hãy tham gia ngay và thử vận may của bạn nào!

Truy cập thiết bị đầu cuối đa nền tảng

Đầy đủ tính năng cho các hệ điều hành Windows, Mac, iOS,Android
Thông tin cập nhật liên tục, giao dịch mọi lúc mọi nơi

Hệ thống đáng tin cậy

Mã hóa dữ liệu tài khoản cấp ngân hàng, xác thực thông tin cá nhân trạng thái động, Kiểm soát phân biệt mức độ nguy hiểm nhiều cấp độ, bảo đảm giao dịch an toàn

An toàn tiền đầu tư

Bảo mật ví tiền nhiều cấp độ, gửi tiền ngoại tuyến vào két bảo hiểm ngân hàng, Ủy thác tiền cho bên thứ 3, an toàn bảo mật

Nhanh chóng thuận tiện

Nạp tiền rút tiền nhanh chóng, tính năng cao mỗi giây nhận nhiều đơn. Bảo đảm mọi giao dịch được thực hiện nhanh chóng thuận tiện