Thỏa thuận Khách hàng VNBIG

VNBIG và Khách hàng cùng xác nhận:

1. Khách hàng kích vào mục đồng ý đăng ký trên trang đăng ký VNBIG và hoàn thành quy trình đăng ký, khi đăng ký thành công tài khoản và mật khẩu VNBIG thì coi như là Khách hàng đã đồng ý với 《Thỏa thuận khách hàng VNBIG》(gọi tắt là “Thỏa thuận này”), và coi như khách hàng đồng ý với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này để sử dụng các dịch vụ giao dịch tương ứng củ VNBIG.
2. VNBIG và Khách hàng đã đọc kỹ tất cả các điều khoản trong 《Thỏa thuận Khách hàng VNBIG》và các điều lệ và nội dung quy tắc vận hành được VNBIG đưa ra, khách hàng đã hiểu rõ và đồng ý với thỏa thuận này, đồng ý với tất cả các điều khoảng về dịch vụ mô tả trước đó cùng với các điều lệ và quy tắc vận hành, đồng ý coi đó là cơ sở xác nhận quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. 《Tuyên bố pháp lý》VNBIG là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này, Nội dung thỏa thuận này bao gồm các điều khoản trong thỏa thuận và các quy tắc, điều lệ, giải trình mà VNBIG đã và sẽ đưa ra. Tất cả mọi quy tắc, điều lệ và thuyết minh đều là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và có hiệu lực pháp luật như trong thỏa thuận.
3. Thỏa thuận này không liên quan đến các tranh chấp liên quan đến luật pháp xảy ra trong quá trình giao dịch tiền kỹ thuật giữa khách hàng VNBIG và Khách hàng khác.

I. Điều khoản định nghĩa

1.1 “Tài sản kỹ thuật số” mà thỏa thuận này đề cấp đến: không chỉ bao gồm tài sản kỹ thuật số đang thông hành quốc tế, như tài sản kỹ thuật số bitcoin (BTC), Litecoin(LTC), Ethereum(ETH) ethereum classic(ETC) mà còn bao gồm tất cả tài sản kỹ thuật số đang và sẽ được đưa trực tuyến trên tất cả các sàn giao dịch VNBIG.
1.2 “VNBIG” : Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được vận hành và quản lý bởi đội ngũ vận hành VNBIG, tên miền là www.vnbig.com, đội ngũ vận hành VNBIG thông qua sàn giao dịch internet này để cung cấp dịch vụ giao dịch internet tài sản kỹ thuật số cho khách hàng. Trong thỏa thuận này “VNBIG” là chỉ là sàn giao dịch internet (www.vnbig.com), cũng chính là đội ngũ vận hành VNBIG.
1.3 “Người sử dụng”: Chấp nhận và đồng ý tất cả các điều khoản của thỏa thuận cũng như các điều khoản và quy tắc vận hành mà VNBIG thường xuyên thông báo và cập nhật, tiến hành đăng ký hội viên VNBIG để giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua VNBIG
1.4 “Đăng ký người dùng”: Đăng ký người dùng là khi khách hàng đăng ký VNBIG và điền các thông tin có liên quan và xác nhận đồng ý thực hiện thỏa thuận khách hàng có liên quan theo yêu cầu.
1.5 “Giao dịch tài sản kỹ thuật số”: Khách hàng tiến hành hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua VNBIG.
1.6 “Khoản nạp”: là khoản tiền pháp định/tài sản kỹ thuật số được người dùng nạp trước vào sàn VNBIG khi có nhu cầu mua/bán tài sản kỹ thuật số.
1.7 “Phí giao dịch”: Khi giao dịch với VNBIG thành công Khách hàng sẽ thanh toán phí giao dịch cho VNBIG.

II. Khách hàng đăng ký:

2.1 Tư cách đăng ký
Khách hàng cam kết: Khách hàng có đầy đủ năng lực quyền lợi dân sự và năng lực hành vi hoặc nếu không có đầy đủ năng lực quyền lợi dân sự và năng lực hành vi nhưng khi kích vào mục đồng ý đăng ký, trang web này vẫn coi là khách hàng đã được đại diện pháp luật của người đó đồng ý và được người đại diện pháp luật đại diện đăng ký và sử dụng dịch vụ VNBIG.
2.2 Mục đích đăng ký
Khách hàng cam kết: Khách hàng đăng ký trên VNBIG không với mục đích thực hiện những hành động vi phạm pháp luật hoặc không với mục đích phá hoại quy trình giao dịch tài sản kỹ thuật số VNBIG
2.3 Quy trình đăng ký
2.3.1 Khách hàng đồng ý cung cấp các thông tin liên hệ chính xác theo yêu cầu trên giao diện đăng ký của VNBIG, như số điện thoại di động, thiết lập tài khoản và mật khẩu VNBIG, Khách hàng phải đảm bảo cung cấp toàn bộ thông tin một cách đầy đủ và chính xác
2.3.2 Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết một cách đầy đủ và hợp pháp thì sẽ được quyền đăng ký tài khoản và mật khẩu VNBIG, tài khoản và mật khẩu VNBIG dùng để đăng ký hội viên trên VNBIG.
2.3.3 Khách hàng khi đăng ký được tài khoản và mật khẩu VNBIG thì coi như là đã đăng ký thành công, Khách hàng đồng ý tiếp nhận email và/hoặc tin nhắn liên quan đến việc quản lý và vận hành trang web VNBIG do VNBIG gửi.
2.3.4 Sau khi Khách hàng đăng ký thành công sẽ tiến hành giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp thông tin cá nhân chính xác theo yêu cầu của thỏa thuận, những thông tin này bao gồm nhưng không hạn chế như họ tên, số CMT, ảnh để tiến hành kiểm chứng thông tin.
2.3.5 Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ do VNBIG cung cấp cần phải thực hiện các thao tác xác nhận thông tin cá nhân theo yêu cầu của thỏa thuận, những thông tin này bao gồm nhưng không hạn chế như họ tên, số CMT, ảnh để thực hiện kiểm chứng bằng video.

III. Dịch vụ khách

VNBIG cung cấp cho khách hàng dịch vụ sàn giao dịch Internet cho hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua trang VNBIG.VNBIG không phải là bên mua hoặc bên bán tham gia vào hoạt động mua bán tài sản kỹ thuật số.
3.1 Nội dung dịch vụ
3.1.1 Khách hàng có quyền xem các thông tin giao dịch tài sản kỹ thuật số được cập nhật mới nhất trên trang VNBIG và có quyền thông qua các chỉ lệnh giao dịch tài sản kỹ thuật số do VNBIG cung cấp để hoàn thành các giao dịch này.
3.1.2 Khách hàng có quyền tra cứu thông tin tài khoản hội viên VNBIG của mình, có quyền ứng dụng thao tác thông qua các chứng năng được VNBIG cung cấp.
3.1.3 Khách hàng có quyền tham gia các hoạt động Internet được VNBIG tổ chức theo nguyên tắc hoạt động được VNBIG đưa ra.
3.1.4 Dịch vụ khác mà VNBIG cam kết cung cấp cho người sử dụng.
3.2 Quy tắc dịch vụ
Khách hàng cảm kết tuân thủ các quy định về dịch vụ mà VNBIG đưa ra
3.2.1 Khách hàng cần phải tuân thủ các điều luật, quy chế, văn bản quy phạm và các quy định mà chính sách yêu cầu, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền và tài sản kỹ thuật số trong tài khoản, không được sử dụng trang VNBIG hoặc lợi dụng dịch vụ của VNBIG để thực hiện các giao dịch phi pháp hoặc thực hiện các hoạt động khác tổn hại đến lợi ích của VNBIG hoặc cho bên thứ 3, ví dụ như gửi đi hoặc tiếp nhận các thông tin phi pháp, vi phạm quy định, vi phạm trật tự công cộng, xâm phạm lợi ích của người khác, gửi đi và tiếp nhận các tài liệu tiếp thị đa cấp hoặc các thông tin hoặc bình luận gây nguy hại khác, sử dụng thông tin mà chưa được sự cho phép của VNBIG hoặc giả mạo email, tiêu đề hoặc thông tin của VNBIG v.v.
3.2.2 Khách hàng cần phải sử dụng và bảo quản tốt tài khoản và mật khẩu VNBIG, mật khẩu quỹ tiền của mình và đảm bảo sự an toàn của mã xác minh qua điện thoại di động hoặc qua địa chỉ email. Khi khách hàng tiến hành bất cứ thao tác nào bằng tài khoản và mật khẩu VNBIG, bằng mật khẩu quỹ tiền, qua mã xác minh trên điện thoại di động, qua mã xác minh gửi qua email của mình thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khách hàng nếu không được sự cho phép của VNBIG thì không được tặng, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản VNBIG của mình cho bên khác thông dưới mọi hình thức.
3.2.3 Khách hàng phải tuân thủ thỏa thuận khách hàng cũng như các điều khoản dịch vụ và quy định về thao tác khác mà VNBIG đăng tải và cập nhật.

IV. Quy tắc giao dịch

Khi vào trang VNBIG giao dịch, trong quá trình giao dịch tài sản kỹ thuật số với khách hàng khác thông qua VNBIG khách hàng cam kết tuân thủ các quy tắc giao dịch sau đây.
4.1 Trình duyệt thông tin giao dịch
Khi khách hàng xem các thông tin giao dịch tài sản kỹ thuật số trên VNBIG thì cần đọc kỹ tất cả các nội dung bao hàm trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không hạn chế giá tài sản kỹ thuật số, lượng ủy thác, phí giao dịch, xu hướng mua vào hoặc bán ra, sau khi khách hàng hoàn toàn tiếp nhận toàn bộ nội dung bao hàm trong thông tin giao dịch mới được ấn phím tiến hành giao dịch.
4.2 Nạp
Người dùng đã tìm hiểu và đồng ý, VNBIG sẽ cập nhật thường xuyên các tài sản số có thể nạp.
4.3 Rút
Người dùng đã tìm hiểu và đồng ý, người dùng có thể rút số dư tài sản số có trên VNBIG bất cứ thời điểm nào, nhưng sẽ phải trả phí giao dịch tương ứng cho VNBIG.
4.4 Gửi ủy thác
Sau khi khách hàng xem thông tin giao dịch xác nhận không bị sai sót thì có thể gửi ủy thác giao dịch. Sau khi khách hàng gửi ủy thác giao dịch đồng nghĩa với khách hàng ủy quyền cho VNBIG đại diện khách hàng tiến hành tích hợp giao dịch tương ứng, nếu khi giao dịch VNBIG đáp ứng giá cả ủy thác của khách hàng sẽ tự động thực hiện tích hợp giao dịch mà không cần thông báo trước với khách hàng.
4.5 Tra cứu chi tiết giao dịch
Khách hàng có thể tra lịch sử giao dịch thành công tương ứng trong chi tiết giao dịch của trung tâm quản lý, xác nhận lịch sử giao dịch chi tiết của mình.
4.6 Hủy/sửa đổi ủy thác
Trước khi ủy thác chưa hoàn thành giao dịch, khách hàng có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi ủy thác bất cứ lúc nào.

V. Quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng

5.1 Khách hàng có quyền tiếp nhận dịch vụ của sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số được đội ngũ VNBIG cung cấp theo các điều khoản trong thỏa thuận này.
5.2 Khách hàng có quyền ngừng sử dụng dịch vụ VNBIG bất cứ lúc nào.
5.3 Người dùng có thể rút số dư tài sản số có trên VNBIG bất cứ lúc nào, nhưng sẽ phải trả phí giao dịch tương ứng cho VNBIG. 
5.4 Khách hàng chịu trách nhiệm với độ chính xác và tính an toàn của thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký.
5.5 Khách hàng khi giao dịch trên VNBIG không được cố ý làm chậm hay làm hỏng trình tự giao dịch.
5.6 Khách hàng không được dùng thủ đoạn công nghệ hoặc phương thức khác để phá hoại sự vận hành bình thường của VNBIG hoặc gây ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ VNBIG của khách hàng khác.
5.7 Nếu khách hàng có tranh chấp với khách hàng khác khi giao dịch trên Internet thì không được yêu cầu VNBIG cung cấp tài liệu có liên quan trừ khi cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính yêu cầu.
5.8 Khách hàng không được gây ảnh hưởng đến uy tín của VNBIG bằng các thông tin giả mạo.

VI. Quyền lợi và nghĩa vụ của VNBIG

6.1 Nếu khách hàng không có tư cách đăng ký thì VNBIG có quyền từ chối không cho đăng ký, khách hàng đã đăng ký thành công thì VNBIG có quyền xóa tài khoản hội viên VNBIG của người đó, những tổn thất do khách hàng gây ra cho VNBIG thì VNBIG có quyền yêu cầu khách hàng hoặc đại diện của khách hàng bồi thường. Đồng thời VNBIG đưa ra quyết định có cho phép khách hàng đăng ký hay không trong những trường hợp khác.
6.2 Khi đội ngũ VNBIG phát hiện người sử dụng tài khoản không phải là người đăng ký tài khoản ban đầu thì VNBIG có quyền hủy bỏ quyền sử dụng tài khoản này.
6.3 Khi đội ngũ VNBIG nghi ngờ thông tin mà khách hàng cung cấp không đúng, không chính xác, không có hiệu lực hoặc không đầy đủ thông qua các biện pháp kiểm tra bằng công nghệ hoặc kiểm tra rút thăm thì VNBIG có quyền thông báo để khách hàng chỉnh sửa, cập nhật thông tin hoặc dừng cung cấp dịch vụ VNBIG.
6.4 Khi phát hiện bất cứ thông tin nào hiển thị trên trang VNBIG bị sai lệch rõ ràng thì VNBIG có quyền chỉnh sửa thông tin đó.
6.5 VNBIG bảo lưu quyền sửa đổi, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ VNBIG bất cứ lúc nào, đội ngũ VNBIG có thể sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ mà không cần thông báo trước cho khách hàng, VNBIG chấm dứt 1 hạng mục hoặc nhiều hạng mục dịch vụ, việc chấm dứt dịch vụ có hiệu lực kể từ khi đội ngũ VNBIG đăng thông báo lên trang Web.
6.6 Đội ngũ VNBIG cần sử dụng công nghệ và các biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo VNBIG vận hành bình thường và cung cấp môi trường giao dịch và dịch vụ giao dịch cần thiết đáng tin cậy, đảm bảo giao dịch tài sản kỹ thuật số được thực hiện đúng quy trình.
6.7 Nếu khách hàng liên tục 01 năm không sử dụng tài khoản và mật khẩu hội viên VNBIG để đăng nhập trang VNBIG thì VNBIG có quyền xóa tài khoản.
6.8 Đội ngũ VNBIG bảo đảm an toàn ủy thác tài sản kỹ thuật số của người dùng thông qua các biện pháp tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao an toàn, và có nghĩa vụ thông báo trước với khách hàng khi xuất hiện rủi ro an toàn có thể dự đoán được với quỹ của người dùng.
6.9 Trong thời gian thỏa thuận còn hiệu lực và kể cả sau khi đã chấm dứt thỏa thuận đội ngũ VNBIG có quyền bảo lưu thông tin đăng ký và toàn bộ thông tin trong thời gian sử dụng dịch vụ VNBIG của khách hàng, bao gồm nhưn không hạn chế thông tin cá nhân, thông tin giao dịch v.vv…, nhưng phải sử dụng theo quy định trong thỏa thuận không được sử dụng các thông tin này một cách phi pháp.
6.10 Đội ngũ VNBIG có quyền xóa các nội dung bình luận của khách hàng trên trang VNBIG mà có nội dung không phù hợp với quy định của nhà nước, không phù hợp với quy định trên trang VNBIG mà không cần thông báo trước với khách hàng.

VII. Tuyên bố đặc biệt

7.1 Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, VNBIG không chịu trách nhiệm với các tổn thất gây ra do các nguyên nhân dưới đây: bảo trì thiết bị mạng thông tin, sự cố kết nối mạng thông tin, sự cố về máy tính, sự cố đường truyền hoặc hệ thống khác, sự cố về điện, nguyên nhân thời tiết, sự cố ngoài ý muốn, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nguồn lực sản xuất hoặc tư liệu sản xuất bị thiếu, cháy nổi, lũ lụt, bão, nguyên nhân do ngân hàng hoặc do bên đối tác, thị trường tài sản kỹ thuật số bị sụp đổ, động thái của chính phủ, quy định của cơ quan hình chính tư pháp, nguyên nhân bất khả kháng, dịch vụ bị gián đoạn hoặc không cung cấp được dịch vụ do bên thứ 3 gây ra và những tổn thất do đó gây ra cho khách hàng.

VIII. Sở hữu trí tuệ

8.1 Tất cả thành tựu trí tuệ của VNBIG bao gồm nhưng không hạn chế Logo trang web, kho dữ liệu, thiết kế trang web, văn bản và biểu đồ, phần mèm, ảnh chụp, video, bản ghi âm và các sự kết hợp kể trên, biên soạn phần mềm, mã nguồn liên quan và quyền sở hữu trí tuệ của phần mềm (bao gồm chương trình ứng dụng mini và script) cũng thuộc quyền sở hữu của VNBIG. Khách hàng không được sao chép, chỉnh sửa, gửi đi hoặc sử dụng các tài liệu và nội dung đề cập trên đây vì mục đích thương mại.
8.2 Quyền sở hữu trí tuệ bao hàm trong tên gọi VNBIG (bao gồm nhưng không hạn chế uy tín thương mại, thương hiệu, Logo) đều thuộc quyền sở hữu của đội ngũ vận hành VNBIG.
8.3 Khách hàng đồng ý với thỏa thuận này đồng nghĩa với khách hàng chuyển nhượng miễn phí quyền sở hữu bản quyền thông tin dưới mọi hình thức đăng tải trên VNBIG cho VNBIG, bao gồm nhưng không hạn chế: quyền copy, quyền phát hành, quyền cho thuê, quyền triển lãm, quyền thực hiện, quyền trình chiếu, quyền phát sóng, quyền truyền thông internet thông tin, quyền làm phim, quyền chỉnh sửa, quyền dịch sang ngôn ngữ khác, quyền tổng hợp và các quyền chuyển nhượng khác mà người giữ bản quyền có, VNBIG có quyền khiếu nại riêng và được bồi thường toàn bộ đối với mọi hành vi vi phạm chủ thể. 
8.4 Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VNBIG không được sử dụng phi pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của VNBIG hoặc của người khác. Khách hàng không được đăng tải hoặc ủy quyền cho trang web (và truyền thông)khác dưới mọi hình thức những thông tin đã đăng tải trên VNBIG.

IX. Dịch vụ khách hàng

VNBIG đã xây dựng một đội ngũ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp đồng thời đã thiết lập một hệ thống dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoàn hảo, từ công nghệ, con người đến hệ thống để đảm bảo mạng thông suốt, khi khách hàng đưa ra thắc mắc và khiếu nại sẽ kịp thời hỗ trợ giải đáp thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.

X. Sửa đổi và chấm dứt thỏa thuận

10.1 Sửa đổi thỏa thuận:
VNBIG có quyền chỉnh sửa nội dung thỏa thuận này bất cứ lúc nào hoặc chỉnh sửa nội dung điều khoản dịch vụ khác hoặc quy tắc vận hành do VNBIG đăng tải. Khi chỉnh sửa VNBIG sẽ đăng thông báo ở vị trí nổi bật trên trang VNBIG và có hiệu lực kể từ thời điểm thông báo, nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ được VNBIG cung cấp thì có nghĩa là khách hàng đồng ý với những nội dung sửa đổi này, nếu khách hàng không đồng ý với nội dung đã sửa đổi thì khách hàng có quyền xóa tài khoản VNBIG ngừng sử dụng dịch vụ VNBIG.
10.2 Chấm dứt thỏa thuận
10.2.1 VNBIG có quyền xóa tài khoản VNBIG của khách hàng theo quy định của thỏa thuận, thỏa thuận này được chấm dứt kể từ ngày xóa tài khoản.
10.2.2 VNBIG có quyền chấm dứt mọi dịch vụ VNBIG theo quy định của thỏa thuận, thỏa thuận này được chấm dứt kể từ ngày chấm dứt dịch vụ.
10.2.3 Sau khi chấm dứt thỏa thuận, khách hàng không có quyền yêu cầu VNBIG cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, bao gồm nhưng không hạn chế yêu cầu VNBIG bảo lưu hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài khoản VNBIG cho khách hàng đó hoặc yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin nào mà khách hàng chưa đọc hoặc chưa gửi cho khách hàng đó hoặc cho bên thứ 3.
10.2.4 Việc chấm dứt hợp đồng này không ảnh hưởng đến việc Bên tuân thủ hợp đồng yêu cầu Bên vi phạm hợp đồng truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

XI. Bảo vệ thông tin khách hàng

11.1 Phạm vi ứng dụng
11.1.1 Khi khách hàng đăng ký tài khoản VNBIG hoặc khi thanh toán, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân mà VNBIG yêu cầu, bao gồm nhưng không hạn chế thông tin chứng minh thư.
11.1.2 Khi khách hàng sử dụng dịch vụ VNBIG hoặc khi truy cập trang web VNBIG, dữ liệu máy chủ trên trình duyệt khách hàng mà VNBIG tự động tiếp nhận và lưu lại, bao gồm nhưng không hạn chế dữ liệu IP và thông tin trang web mà khách hàng yêu cầu sử dụng.
11.1.3 Các số liệu mà VNBIG thu thập khi khách hàng giao dịch trên VNBIG bao gồm nhưng không hạn chế các thông tin như nạp tiền, bán ra, mua vào, rút tiền.
11.1.4 Trong quá trình VNBIG cung cấp dịch vụ khi yêu cầu xác thực thông tin bao gồm nhưng không hạn chế các thông tin như ảnh chứng minh thư, chứng minh thư, video.
11.1.5 VNBIG tìm kiếm thông tin cá nhân khác của khách hàng bằng phương thức hợp pháp.
11.2 Sử dụng thông tin
11.2.1 Không cần khách hàng đồng ý bổ xung, khi khách hàng đăng ký thành công trên VNBIG đồng nghĩa với khách hàng đồng ý để VNBIG thu thập và sử dụng các thông tin trên VNBIG của khách hàng, VNBIG có thể sử dụng các thông tin khách hàng thu thập được bao gồm nhưng không hạn chế những mục đích sau:
11.2.1.1 Cung cấp dịch vụ VNBIG cho khách hàng;
11.2.1.2 Khi cơ quan liên quan của nhà nước yêu cầu báo cáo cho các bộ ngành có liên quan.
11.2.1.3 Khi khách hàng sử dụng dịch vụ của VNBIG, VNBIG sẽ dùng thông tin của khách hàng với mục đích xác thực, phục vụ khách hàng, phòng ngừa an ninh, theo dõi gian lận, lưu hồ sơ, sao lưu để đảm bảo tính bảo mật của sản phẩm và dịch vụ mà VNBIG cung cấp cho khách hàng.
11.2.1.4 Hỗ trợ VNBIG thiết kế sản phẩm mới và dịch vụ, cải thiện dịch vụ VNBIG hiện có.
11.2.1.5 Không cần khách hàng đồng ý bổ xung, VNBIG cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Internet khác nhau do các công ty khác vận hành dưới danh nghĩa của VNBIG.vnbig.com);
11.2.1.6 Để khách hàng hiểu rõ tình hình cụ thể dịch vụ của VNBIG, khách hàng đồng ý để VNBIG gửi thông báo các chiến dịch tiếp thị, thông tin thương mại điện tử và gửi quảng cáo liên quan đến khách hàng để thay cho các thông báo mang tính đại trà.
11.2.1.7 Theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự đồng ý của khách hàng; 
11.2.1.8 VNBIG chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 không liên quan với mục đích sát nhập, phân chia, mua lại hoặc chuyển nhượng tài sàn 
11.2.1.9 Kiểm chứng phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý;
11.2.1.10 Mời khách hàng giam gia điều tra các dịch vụ liên quan của VNBIG;
11.2.1.11 Dùng để phân tích số liệu khi hợp tác với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
11.2.1.12 Dùng với mục đích hợp pháp khác và dùng cho mục khách khi được khách hàng ủy quyền.
11.2.2 VNBIG không được bán hoặc cho mượn thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên nào khác trừ khi được khách hàng cho phép. VNBIG cũng không cho phép bất kỳ bên thứ 3 nào bằng biện pháp gì thu thập, biên soạn, bán hoặc tuyên truyền miễn phí thông tin của khách hàng.
11.2.3 Để khách hàng trải nghiệm tốt hơn dịch vụ do VNBIG cung cấp, khách hàng hiểu rõ và đồng ý VNBIG có thể cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho tổ chức tín dụng thứ 3 khác để kiểm chứng độ chính xác thông tin khách hàng và cung cấp sử dụng dịch vụ tín dụng.
11.3 VNBIG bảo mật thông tin khách hàng và thông tin giao dịch, không được cung cấp những thông tin này cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào, không tính trường hợp quy định pháp luật yêu cầu thì sẽ có quy định riêng.

XII. Ngăn ngừa rửa tiền

12.1 VNBIG tiến hành kiểm chứng thông tin khách hàng, bảo lưu thông tin cá nhân và thông tin giao dịch và báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng nghi ngờ
12.2 Khách hàng bị mất mật khẩu đăng ký, mật khẩu giao dịch, mật khẩu quỹ thì phải cung cấp bản sao chứng minh thư, VNBIG sẽ xác thực và so sánh thông tin chứng minh thư mà khách hàng cung cấp. Khi VNBIG có lý do hợp lý nghi ngờ khách hàng sử dụng nhân thân giả mạo để đăng ký VNBIG có quyền từ chối cho đăng ký hoặc xóa tài khoản đã đăng ký.
12.3 VNBIG lưu lại thông tin các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch nghi ngờ có hành vi rửa tiền để cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
12.4 VNBIG sẽ bảo lưu thông tin cá nhân khách hàng và các khoản giao dịch có giá trị lớn và các khoản giao dịch đáng nghi ngờ, hỗ trợ phối hợp với cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính chấp pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền theo quy định của pháp luật, hỗ trợ các ban ngành như cơ quan tư pháp, hải quan, cơ quan thuế tiến hành truy vấn, đóng băng, khấu trừ tiền gửi của khách hàng theo quy định của luật pháp.
12.5 Căn cứ quy định chống rửa tiền quốc tế và bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng, họ tên người gửi tiền phải là họ tên thật.

XIII. Cảnh báo rủi ro

13.1 Giao dịch tài sản kỹ thuật số có tính rủi ro cao
13.1.1 Thị trường tài sản kỹ thuật số là thị trường hoàn toàn mới, chưa được xác nhận hơn nữa có thể sẽ không tăng trưởng. Hiện nay tài sản kỹ thuật số chủ yếu được nhà đầu tư sử dụng nhiều, thị trường bán lẻ và thương mại sử dụng tương đối ít. Do vậy, giá trị tài sản kỹ thuật số dễ bị biến động và có ảnh hưởng bất lợi đến việc đầu tư tài sản kỹ thuật số.
13.1.2 Thị trường tài sản kỹ thuật số không giống như thị trường hạn chế tăng giảm dừng, đồng thời giao dịch mở cửa 24/24. Chủng loại tiền dùng cho tài sản kỹ thuật số còn hạn chế, giá trị lại dễ bị các đại lý kiểm soát và bị ảnh hưởng bởi chính sách của các nước nên có thể gây ra tình trạng giá cả biến động mạnh thậm chí giá tăng lên gấp nhiều lần trong cùng 1 ngày nhiều lần, đồng thời cũng có thể xuất hiện. Do việc chế định sửa đổi luật, quy định và văn bản quy phạm của các nước nên giao dịch tài sản kỹ thuật số bất cứ lúc nào cũng có thể bị tạm dừng hoặc bị cấm.
13.2 Khách hàng tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số cũng cần tự kiểm soát rủi ro, đánh giá giá trị đầu tư và rủi ro, chịu trách nhiệm cho các rủi ro kinh tế của tất cả tổn thất đầu tư.
13.2.1 Khách hàng tham gia giao dịch tài sản kỹ thuật số sẽ phải chịu rủi ro lớn. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ khoản đầu tư có thể bị tổn thất một phần hoặc tổn thất toàn bộ, vì vậy khách hàng cần đưa ra quyết định giá trị đầu tư theo mức độ mà mình có thể chấp nhận được. Khách hàng cần hiểu rõ tài sản kỹ thuật số sẽ có rủi ro, cho nên nếu có thắc mắc gì chúng tôi khuyên bạn tìm cố vấn quản lý tài chính để hỗ trợ.
13.2.2 Khách hàng phải xem xét thận trọng và dùng khả năng phán đoán chính xác để đánh giá tình hình tài chính của mình và cả các rủi ro nêu trên để đưa ra quyết định mua bán tài sản kỹ thuật số và chấp nhận cả những tổn thất do đó gây ra, VNBIG hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro này.
13.3 Vì nguyên nhân luật nhà nước và văn bản quy phạm ban hành hoặc sửa đổi khiến giao dịch tài sản kỹ thuật số bị tạm dừng hoặc bị cấm từ đó gây ra những tổn thất kinh tế thì khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.
13.4 Khách hàng hiểu rằng VNBIG chỉ là nơi để khách hàng tìm kiếm thông tin về tài sản kỹ thuật số, là nơi để tìm kiếm đối tác và là nơi để tiến hành thương lượng và triển khai giao dịch tài sản kỹ thuật số, VNBIG không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của khách hàng, do vậy khách hàng phải thận trọng phán đoán xác định độ chân thực, tính hợp pháp và tính chính xác của tài sản kỹ thuật số và/hoặc các thông tin, và tự chịu trách nhiệm với các tổn thất do đó gây ra. 
13.5 Mọi ý kiến, thông tin, phân tích, giá cả, lời khuyên và mọi sự tư vấn khác đều chỉ là các bình luận thị trường thông thường không có giá trị tư vấn đầu tư. VNBIG không chịu trách nhiệm với các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do nghe theo các tư vấn này, bao gồm nhưng không hạn chế bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào.
13.6 Nội dung trên VNBIG có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, VNBIG đã áp dụng biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác khi tư vấn qua trang web, nhưng không thể đảm bảo mức độ của tính chính xác và cũng sẽ không chịu trách nhiệm với các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do tư vấn trên VNBIG hoặc do không kết nối được Internet, do khi đăng tải hoặc tiếp nhận các thông báo và thông tin nhưng bị chậm hoặc thất bại.
13.7 Sử dụng hệ thống giao dịch theo hình thức Internet cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nhưng không hạn chế do phần mềm, phần cứng và do mất kết nối. Do vậy VNBIG không thể kiểm soát độ tin cậy và tính khả dụng của mạng Internet, VNBIG sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự không chính xác, sự chậm chễ hoặc do không kết nối được.
13.8 Nghiêm cấm sử dụng VNBIG để thực hiện các giao dịch phi pháp như rửa tiền, buôn lậu, gian lận thương mại, nếu bị phát hiện VNBIG có quyền áp dụng mọi biện pháp của mình bao gồm nhưng không hạn chế đóng băng tài khoản, nhờ cơ quan chức năng can thiệp, VNBIG không chịu trách nhiệm và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm đối với người có liên quan.

Hạn chế trách nhiệm và miễn trừ trách nhiệm

14.1 Khách hàng đã hiểu rõ và đồng ý, trong mọi trường hợp VNBIG không chịu trách nhiệm với những vấn đề dưới đây:
14.1.1 Tổn thất thu nhập;
14.1.2 Tổn thất lợi nhuận giao dịch hoặc tổn thất hợp đồng;
14.1.3 Nghiệp vụ gián đoạn;
14.1.4 Tổn thất tiền tệ mà dự đoán có thể cứu vớt được;
14.1.5 Tổn thất thông tin;
14.1.6 Tổn thất về cơ hội, uy tín;
14.1.7 Dữ liệu bị hỏng hoặc bị mất;
14.1.8 Giá vốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
14.1.9 Tài sản kỹ thuật số bị xóa bỏ hoặc rút khỏi thị trường;
14.1.10 Mọi tổn thất do vi phạm bản quyền (bao gồm do vô tình), vi phạm thỏa thuận hoặc tổn thất gián tiếp, đặc thù hoặc ngẫu nhiên gây ra do nguyên nhân khác, dù cho những tổn thất này có được VNBIG dự đoán trước hay không; Bất luận VNBIG có được thông báo trước khả năng xảy ra tổn thất đó hay không.
Điều 14.1.1 đến điều 14.1.10 đều là điều khoản độc lập.
14.2 Khách hàng hiểu rõ và đồng ý, VNBIG không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất gây ra cho khách hàng vì những nguyên nhân dưới đây:
14.2.1 VNBIG có lý do hợp lý cho rằng các mục giao dịch cụ thể của khách hàng có khả năng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận một cách nghiêm trọng.
14.2.2 VNBIG có lý do hợp lý cho rằng hành vi của khách hàng trên VNBIG nghi ngờ vi phạm pháp luật hoặc sai trái.
14.2.3 Chi phí và tổn thất phát sinh từ các hoạt động mua hoặc tìm kiếm bất kỳ thông tin dữ liệu nào hoặc tiến hành giao dịch thông qua dịch vụ VNBIG.
14.2.4 Khách hàng hiểu sai dịch vụ của trang web này.
14.2.5 Thông tin của khách hàng bị tiết lộ, bị phá hoại hoặc bị mất không phải do nguyên nhân của VNBIG.
14.2.6 Các tổn thất khác có liên quan đến dịch vụ mà VNBIG cung cấp nhưng không phải do nguyên nhân của VNBIG gây ra.
14.3 Đối với các thông tin, chương trình, văn bản trên VNBIG, VNBIG không thể bảo đảm độ an toàn tuyệt đối hay không bị chương trình có chứa mã độc như virus, trojans tấn công phá hoại. Khi khách hàng đăng nhập sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của VNBIG hoặc tải về và sử dụng bất cứ chương trình, thông tin hay dữ liệu nào đều là quyết định của khách hàng và khách hàng phải tự chịu các rủi ro hoặc tổn thất có thể phát sinh.
14.4 VNBIG không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm hay cam kết gì đối với các thông tin, sản phẩm và dịch vụ đối với trang web khác kết nối với trang VNBIG cũng như các nội dung chủ thể không thuộc trang VNBIG thuộc mọi hình thức. Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ, thông tin và sản phẩm do trang thứ 3 cung cấp đều là quyết định của khách hàng và khách hàng phải tự chịu trách nhiệm do đó phát sinh.
14.5 VNBIG không đưa sự đảm bảo nào đối với các dịch vụ VNBIG mà khách hàng sử dụng, bao gồm nhưng không hạn chế khả năng ứng dụng, không bị lỗi hoặc không bị bỏ sót, tính bền vững, tính chính xác, độ tin cậy của dịch vụ mà VNBIG cung cấp. Đồng thời VNBIG cũng không đưa ra bất kỳ sự cam kết hay đảm bảo nào đối với tính hợp lệ, tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng, sự ổn định, sự hoàn chỉnh và tính kịp thời của các công nghệ và thông tin liên quan đến dịch vụ mà VNBIG cung cấp. Đăng nhập hoặc sử dụng dịch vụ VNBIG cung cấp là quyết định của khách hàng do vậy khách hàng tự chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh. VNBIG không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào đối với thị tường, giá trị và giá cả của tài sản kỹ thuật số, khách hàng hiểu rõ thị trường tài sản kỹ thuật số không ổn định, giá trị có thể biến động hay gặp sự cố bất cứ lúc nào, giao dịch tài sản kỹ thuật số là khách hàng tự do lựa chọn và quyết định do vậy khách hàng tự chịu rủi ro và tổn thất có thể phát sinh
14.6 Chính sách và bảo đảm của chính VNBIG không đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào sẽ tuân thủ các cam kết và cam kết trong hợp đồng này. Sự bảo đảm và cam kết của VNBIG trong thỏa thuận này là lời bảo đảm và tuyên bố duy nhất cho thỏa thuận này và cho dịch vụ mà VNBIG cung cấp, và sẽ thay thế cho bất kỳ sự bảo đảm và cam kết phát sinh theo phương thức khác, dù là bằng văn bản hay truyền miệng, dù là tuyên bố rõ ràng hay ám chỉ. Tất cả các sự bảo đảm và tuyên bố này chỉ đại diện cho sự cam kết và đảm bảo của chính VNBIG chứ không đảm bảo bất kỳ bên thứ 3 nào sẽ tuân thủ các sự bảo đảm hay cam kết trong thỏa thuận này. 
14.7 VNBIG sẽ không hủy bỏ quyền hạn chế, miễn trừ hoặc bồi hoàn trách nhiệm bồi thường tổn thất của VNBIG mà VNBIG được hưởng trong phạm vi áp dụng lớn nhất theo luật mà thỏa thuận này không đề cập đến.

XV. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng

15.1 VNBIG hoặc khách hàng vi phạm quy định của thỏa thuận này tức là đã cấu thành hành vi vi phạm thỏa thuận, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm với bên tuân thủ thỏa thuận.
15.2 Nếu vì lý do khách hàng cung cấp thông tin không chính xác, không hoàn chỉnh nên gây tổn thất cho VNBIG thì VNBIG có quyền yêu cầu khách hàng bồi thường cho VNBIG.
15.3 Nếu khách hàng vi phạm quy định pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận, có những hành động phi pháp trên VNBIG hoặc lợi dụng dịch vụ VNBIG, VNBIG có quyền ngừng cung cấp dịch vụ ngay lập tức, xóa bỏ tài khoản và yêu cầu bồi thường tổn thất do đó gây ra cho VNBIG.
15.4 Nếu khách hàng dùng thủ đoạn công nghệ gây ảnh hưởng đến việc vận hành của VNBIG hoặc làm ảnh hưởng đến khách hàng khác thì VNBIG có quyền hủy bỏ tài khoản của khách hàng đó ngay lập tức và có quyền yêu cầu khách hàng bồi thường tổn thất gây ra cho VNBIG.
15.5 Nếu khách hàng hủy hoại uy tín của VNBIG bằng thông tin giả mạo, VNBIG có quyền yêu cầu khách hàng công khai xin lỗi VNBIG đồng thời bồi thường mọi tổn thất gây ra cho VNBIG va VNBIG có quyền dừng dung cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó.

XVI. Hiệu lực và giải thích thỏa thuận

16.1 Thỏa thuận này là khi khách hàng kích đồng ý trên trang giao diện đăng ký VNBIG và hoàn thành trình trự đăng ký, sau khi tài khoản và mật khẩu VNBIG đăng ký thành công thì giữa VNBIG và khách hàng sẽ có sự giàng buộc về mặt luật pháp.