0
  • Toàn cầu
  • Châu Á Thái Bình Dương
BTC ETH USDT Tùy chọn
Loại Coin
Giá mới nhất
Lượng
Tăng giảm
ETH 0.02633743

≈ 86.6685 USD

0 0.00%
LTC 0.00780827

≈ 25.6946 USD

0 0.00%
EOS 0.00059349

≈ 1.9529 USD

0 0.00%
ETC 0.00112944

≈ 3.7166 USD

0 0.00%
BCHABC 0.03380000

≈ 111.2255 USD

0 0.00%

Lượng giao dịch

Thời gianGiá cả (BTC)Số lượng (ETH)
23:28:160.026337430.05762211
19:19:220.025957020.03197479
10:41:020.025837870.00009166
10:39:070.026240220.00008498
10:16:480.025808340.48988750
10:16:470.025813510.33491500
10:16:470.025815420.43156900
10:16:460.025820060.54385100
10:16:450.025823160.24659900
10:16:450.025826130.06217850
0
ETH
/BTC
0.02633743
≈ 86.6685 USD
0.00 %
Tăng giảm
0.02633743
Cao nhất
0.02633743
Thấp nhất
0 ETH
Lượng giao dịch
Mở danh sách tình hình thị trường Đóng danh sách tình hình thị trường
Giá giới hạn ủy thác Giá thị trường ủy thác Phí
Mua vào ETH Có thể dùng 0 BTC
Bán ra ETH Có thể dùng 0 ETH

≈0 USD

0%

25%

50%

75%

100%

Tổng số tiền0BTC

≈0 USD

0%

25%

50%

75%

100%

Tổng số tiền0BTC
ETH/BTC USD
Giá cả (BTC)Số lượng (ETH)
Bán200.026723581.14811000
Bán190.026703290.09483780
Bán180.026684070.05660950
Bán170.026665940.16227700
Bán160.026640370.10488500
Bán150.026624390.22602900
Bán140.026609490.97018500
Bán130.026595660.08918330
Bán120.026576530.74142400
Bán110.026564840.82173900
Bán100.026543600.63430000
Bán90.026529281.97623000
Bán80.026507290.28078100
Bán70.026492460.43163600
Bán60.026482920.43163600
Bán50.026474980.39610600
Bán40.026466510.67840000
Bán30.026465460.47794300
Bán20.026462280.27367300
Bán10.026447230.06343580
0.02633743 ≈ 86.6685 USD
Mua10.026071020.25441300
Mua20.026066940.03852280
Mua30.026066850.34096700
Mua40.026063720.46170600
Mua50.026063630.06554500
Mua60.026058411.08083000
Mua70.026049031.66610000
Mua80.026034452.58221000
Mua90.026026121.35059000
Mua100.026016750.42966700
Mua110.026006340.43036900
Mua120.025995982.38638000
Mua130.025972110.20834500
Mua140.025951850.03614200
Mua150.025937320.35143300
Mua160.025921760.62477800
Mua170.025905170.20425700
Mua180.025887550.24873200
Mua190.025868910.08498150
Mua200.025849250.21505700
Giao dịch ủy thác Lịch sử giao dịch
Thời gianMua/bánGiá ủy thác (BTC)Tổng lượng ủy thác (ETH)Số tiền ủy thác (ETH)Thao tác
Mức độ