0
  • Thị trường
BTC ETH USDT Tùy chọn
Loại Coin
Giá mới nhất
Tăng giảm
ETH 0.01236813

≈ 49.0953 USD

0.00%
EOS 0.00048076

≈ 1.9083 USD

0.00%
VNBT 0.00000001

≈ 0 USD

0.00%
VNB 0.00000020

≈ 0.0007 USD

+33.33%
CSI 0.00000007

≈ 0.0002 USD

0.00%
INC 0.00000367

≈ 0.0145 USD

-49.58%
NRC 0.00000032

≈ 0.0012 USD

0.00%
CZR 0.00000295

≈ 0.0117 USD

-31.87%
VROS 0.00000659

≈ 0.0261 USD

0.00%

Lượng giao dịch

Thời gianGiá (BTC)Số lượng (ETH)
10:20:100.012368130.020
0
ETH
/BTC
0.01236813
≈ 49.0953 USD
0.00 %
BĐ 24h
0.01236813
24h Max
0.01236813
24h Min
0 ETH
Lượng giao dịch
Giá giới hạn Giá thị trường Phí
Mua vào ETH Có thể dùng 0 BTC
Bán ra ETH Có thể dùng 0 ETH

≈0 USD

0%

25%

50%

75%

100%

Tổng số tiền0BTC

≈0 USD

0%

25%

50%

75%

100%

Tổng số tiền0BTC
ETH/BTC USD
 Giá (BTC)Lượng (ETH)
Bán20
Bán19
Bán18
Bán17
Bán16
Bán15
Bán14
Bán13
Bán12
Bán11
Bán10
Bán9
Bán8
Bán7
Bán6
Bán5
Bán4
Bán3
Bán2
Bán1
0.01236813 ≈ 49.0953 USD
Mua10.012370000.007
Mua20.012368133.839
Mua30.000200000.996
Mua40.000161840.002
Mua50.000069001.013
Mua6
Mua7
Mua8
Mua9
Mua10
Mua11
Mua12
Mua13
Mua14
Mua15
Mua16
Mua17
Mua18
Mua19
Mua20
Giao dịch ủy thác Lịch sử giao dịch
Thời gianMua/bánGiá (BTC)Tổng lượng ủy thác (ETH)Số tiền ủy thác (ETH)Thao tác
Mức độ